XT558AF เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว
เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว
 
เครื่องพันพาเลท เครื่องพันฟิล์ม
เครื่องรัดหีบห่อ
เครื่องปิดเทปกาว /เครื่องปิดกล่อง
เครื่องรัด
XT558AF เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว
 
เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว
Stretch wrapper,Stretch wrapping machine, Pallet wrapper, Pallet wrapping machine,Turntable pallet wrapper,Packing Machine Manufacturers China,Strapping Machine,Wrapping Machine,Strapping machinery,Wrapping machinery สเป๊คเครื่อง
ขนาดกล่อง
200-600x150-500x120-500มม.(ยxกxส)
ความสูงจากพื้นถึงลูกกลิ้ง :
ต่ำสุด 650 mm, สูงสุด : 800 mm
เฉลี่ย กล่อง/ชั่วโมง:
750 กล่อง
ความกว้างของลูกกลิ้ง :
48 mm ,60mm หรือ 75 mm (เลือกได้หนึ่งไซด์)

กำลังไฟฟ้า :

220 v 50 HZ 1 phase หรือ Made to order
ขนาดของเครื่อง :
ยาว 1700 mm x กว้าง 910 mm x สูง 1570mm
น้ำหนักเครื่อง:
250 กิโลกรัม
 
Xutian Pack Machinery Co.,Ltd.XT558AF เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว

Copyright © 2009 Sunpack, All Rights Reserved
Tel:0086-769-83123335 83131314/5 Fax:0086-769-83131818 Email:joanna@xutian-china.com MSN: tuoluo6567@sina.com.cn