XT558F เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว;
เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว
 
เครื่องพันพาเลท เครื่องพันฟิล์ม
เครื่องรัดหีบห่อ
เครื่องปิดเทปกาว /เครื่องปิดกล่อง
เครื่องรัด
XT558F เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว;
เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว;
&ครื่องปิดฝากล่องด้วยเทปกาว ใช้สำหรับแพ็คกล่องกระดาษสามารถใช้งานแบบชิ้นเดียวหรือใช้งานกับระบบการผลิตเลยก็ได้ มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร ร้านค้าทั่วไป อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการผลิตยา;
Stretch wrapper,Stretch wrapping machine, Pallet wrapper, Pallet wrapping machine,Turntable pallet wrapper,Packing Machine Manufacturers China,Strapping Machine,Wrapping Machine,Strapping machinery,Wrapping machineryสเป๊คเครื่อง;
ขนาดกล่อง; 200-600x150-500x120-500มม.(ยxกxส)
ความสูงจากพื้นถึงลูกกลิ้ง : ต่ำสุด 650 mm, สูงสุด; : 800 mm
ความกว้างของลูกกลิ้ง; :
48 mm ,60mm หรือ; 75 mm (เลือกได้หนึ่งไซด์)
กำลังไฟฟ้า : 220 v 50 HZ 1 phase หรือ; Made to order

ขนาดของเครื่อง; :

ยาว; 1690 mm x กว้าง; 830 mm x สูง; 1180 mm
น้ำหนักเครื่อง;: 200 กิโลกรัม;
 
Xutian Pack Machinery Co.,Ltd.XT558F เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว

Copyright © 2009 Sunpack, All Rights Reserved
Tel:0086-769-83123335 83131314/5 Fax:0086-769-83131818 Email:joanna@xutian-china.com MSN: tuoluo6567@sina.com.cn