XT556ACเครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว
เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว
 
เครื่องพันพาเลท เครื่องพันฟิล์ม
เครื่องรัดหีบห่อ
เครื่องปิดเทปกาว /เครื่องปิดกล่อง
เครื่องรัด
XT556AC เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว;
เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว
Stretch wrapper,Stretch wrapping machine, Pallet wrapper, Pallet wrapping machine,Turntable pallet wrapper,Packing Machine Manufacturers China,Strapping Machine,Wrapping Machine,Strapping machinery,Wrapping machinery สเป๊คเครื่อง
ขนาดกล่อง 320-500x200-500x180-500มม.(ยxกxส)
ความสูงจากพื้นถึงลูกกลิ้ง : ต่ำสุด 500 mm, สูงสุด : 750 mm
เฉลี่ย กล่อง/ชั่วโมง:400 กล่อง
ความกว้างของลูกกลิ้ง : 48 mm ,60mm หรือ 75 mm (เลือกได้หนึ่งไซด์)

กำลังไฟฟ้า : 220 v 50 HZ 1 phase หรือ Made to order

ขนาดของเครื่อง : ยาว 2100 mm x กว้าง 1200 mm x สูง 1580 mm
น้ำหนักเครื่อง 450 กิโลกรัม
Stretch wrapper,Stretch wrapping machine, Pallet wrapper, Pallet wrapping machine,Turntable pallet wrapper,Packing Machine Manufacturers China,Strapping Machine,Wrapping Machine,Strapping machinery,Wrapping machineryคุณสมบัติ
เครื่องปิดฝากล่องด้วยเทปกาว ใช้สำหรับแพ็คกล่องกระดาษสามารถใช้งานแบบชิ้นเดียวหรือใช้งานกับระบบการผลิตเลยก็ได้ มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร ร้านค้าทั่วไป อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการผลิตยา
ปิดผนึกฝากล่องด้านบน-ล่างและขอบกล่อง
 
Xutian Pack Machinery Co.,Ltd.XT556AC เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาว;

Copyright © 2009 Sunpack, All Rights Reserved
Tel:0086-769-83123335 83131314/5 Fax:0086-769-83131818 Email:joanna@xutian-china.com MSN: tuoluo6567@sina.com.cn