เครื่องรัดเหล็กพืด; ,เครื่องมือรัดเหล็กพืด;
เครื่องรัดเหล็กพืด ,เครื่องมือรัดเหล็กพืด
 
เครื่องพันพาเลท เครื่องพันฟิล์ม
เครื่องรัดหีบห่อ
เครื่องปิดเทปกาว /เครื่องปิดกล่อง
เครื่องรัด
เครื่องรัดเหล็กพืด;
Penumatic steel strapping tool

Pneumatic steel strapping tool

Pneumatic steel strapping tool
Pneumatic steel strapping tool
KZ-CR(13-1-6-19mm)
QKZ (32-40mm)
KZ (16-19mm)
HKZ(32-40mm)
เครื่องรัดเหล็กพืด
Pneumatic steel strapping tensioner
pneumatic steel strapping tensioner
Pneumatic steel strapping sealer
Pneumatic steel strapping sealer
KZL-32B
 
FKZS-32C
KZS-32B
สำหรับรัดสินค้าทั้งที่เป็นรูปทรงเหลี่ยมและทรงกลม รวมทั้งสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน รัดได้เรียบร้อยแน่นหนา;
เครื่องมือรัดเหล็กพืด;
Manual steel strapping tool

Steel strapping tensioner,steel strapping sealer

Steel strapping tensioner,steel strapping sealer,
Steel strapping tensioner,steel strapping sealer
S-98 16
S-98 20
S-93 20
S-93 32
ใช้กับเหล็กพืด สามารถนำไปใช้รัดสายเหล็กพืดได้ทุกที่ เคลื่อนย้ายสะดวก;
 
Xutian Pack Machinery Co.,Ltd.เครื่องรัดเหล็กพืด ,เครื่องมือรัดเหล็กพืด

Copyright © 2009 Sunpack, All Rights Reserved
Tel:0086-769-83123335 83131314/5 Fax:0086-769-83131818 Email:joanna@xutian-china.com MSN: tuoluo6567@sina.com.cn